12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021-2025
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 175kWORD 79k
Õigusalane teave