12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 190kWORD 79k
Juridische mededeling