12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”.
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 188kWORD 81k
Notă juridică