12.9.2018
ITRE_PR(2018)627733
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 - 2025, ktorým sa dopĺňa program Európsky horizont - rámcový program pre výskum a inovácie
(COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula-Natri

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 194kWORD 80k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia