14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 642kWORD 764k
Правна информация