14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Økonomi- og Valutaudvalget
om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet
(COM (2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 402kWORD 462k
Juridisk meddelelse