14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 386kWORD 737k
Õigusalane teave