14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta
talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Valmistelija: Angel Dzhambazki

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 392kWORD 735k
Oikeudellinen huomautus