14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
MIŠLJENJE
Odbora za pravna pitanja
upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku
o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obavezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 547kWORD 764k
Pravna napomena