14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų
(COM(2015) 0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 618kWORD 484k
Teisinis pranešimas