14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Atzinuma sagatavotājs: Angel Dzhambazki

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 625kWORD 761k
Juridisks paziņojums