14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Rapporteur għal opinjoni: Angel Dzhambazki

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 568kWORD 490k
Avviż legali