14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 310kWORD 462k
Juridische mededeling