14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
OPINIA
Komisji Prawnej
dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angel Dzhambazki

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 549kWORD 765k
Informacja prawna