14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice
destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare
referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Raportor pentru aviz: Angel Dzhambazki

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 473kWORD 771k
Notă juridică