14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Pripravljavec mnenja: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 544kWORD 485k
Pravno obvestilo