14.10.2015
JURI_AD(2015)565191
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning
(COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))
Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 396kWORD 736k
Rättsligt meddelande