24.5.2016
JURI_AD(2016)577027
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele
(2015/2258(INI))
Arvamuse koostaja: Heidi Hautala

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 175kWORD 181k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika