24.5.2016
JURI_AD(2016)577027
ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-comité voor de rechten van personen met een handicap
(2015/2258(INI))
Rapporteur voor advies: Heidi Hautala

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 177kWORD 182k
Juridische mededeling - Privacybeleid