5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
STANOVISKO
Výboru pro právní záležitosti
pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Zpravodaj: Angel Dzhambazki

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 253kWORD 137k
Právní upozornění