5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
MIŠLJENJE
Odbora za pravna pitanja
upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Angel Dzhambazki

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 256kWORD 104k
Pravna napomena