5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
VÉLEMÉNY
a Jogi Bizottság részéről
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
A vélemény előadója: Angel Dzhambazki

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 256kWORD 106k
Jogi nyilatkozat