5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 274kWORD 99k
Juridische mededeling