5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
OPINIA
Komisji Prawnej
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angel Dzhambazki

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 265kWORD 138k
Informacja prawna