5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Raportor pentru aviz: Angel Dzhambazki

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 272kWORD 145k
Notă juridică