5.10.2017
JURI_AD(2017)605974
MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES
(COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))
Pripravljavec mnenja: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 246kWORD 137k
Pravno obvestilo