22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Докладчик по становище: Силвия-Ивон Кауфман

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 724kWORD 144k
Правна информация