22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Arvamuse koostaja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 537kWORD 139k
Õigusalane teave