22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Valmistelija: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 378kWORD 140k
Oikeudellinen huomautus