22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Nuomonės referentė: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 690kWORD 131k
Teisinis pranešimas