22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Föredragande av yttrande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 465kWORD 140k
Rättsligt meddelande