17.6.2015
JURI_AL(2015)560759
Становище относно правното основание на предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 191kWORD 107k
Правна информация