17.6.2015
JURI_AL(2015)560759
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse meremehi ning millega muudetakse direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD)) - arvamus õigusliku aluse kohta

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 161kWORD 81k
Õigusalane teave