17.6.2015
JURI_AL(2015)560759
Mišljenje o pravnoj osnovi o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama Direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 177kWORD 104k
Pravna napomena