17.6.2015
JURI_AL(2015)560759
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 166kWORD 82k
Rättsligt meddelande