15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Становище относно правното основание на предложението за регламент за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 169kWORD 83k
Правна информация