15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 170kWORD 78k
Právní upozornění