15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks - arvamus õigusliku aluse kohta

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 155kWORD 72k
Õigusalane teave