15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 150kWORD 72k
Oikeudellinen huomautus