15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een verordening tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie (COM(2015) 174 final - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 157kWORD 72k
Juridische mededeling