15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 168kWORD 80k
Informacja prawna