15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 167kWORD 80k
Právne oznámenie