15.9.2015
JURI_AL(2015)567660
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 158kWORD 72k
Rättsligt meddelande