15.1.2018
JURI_AL(2018)616586
Становище относно правното основание на предложението за директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 194kWORD 61k
Правна информация