15.1.2018
JURI_AL(2018)616586
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 169kWORD 59k
Rättsligt meddelande