30.1.2018
JURI_AL(2018)616787
Становище относно правното основание на предложението за директива за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 170kWORD 56k
Правна информация