30.1.2018
JURI_AL(2018)616787
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 159kWORD 54k
Rättsligt meddelande