7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 165kWORD 52k
Правна информация