7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 151kWORD 52k
Juridisk meddelelse