7.3.2019
JURI_AL(2019)636055
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ - (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - arvamus õigusliku aluse kohta

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 148kWORD 50k
Õigusalane teave